Costa Blancan suomalaiset sivut

Espanjan hallinnollisen hierarkian erittäin lyhyt oppimäärä

Usein kuulemme puhuttavan Valencian itsehallintoalueesta ja Alicanten provinssista, mutta mitä nämä käsitteet tarkoittavat ja miten ne ovat suhteessa toisiinsa? Torrevieja.fi paneutui asiaan ja tiivisti käsitteet lyhyeen oppaaseen.

Espanjassa on 17 itsehallintoaluetta, sekä kaksi autonomista kaupunkia (Ceuta ja Melilla, jotka eivät vielä ole valinneet muuttaa statustaan itsehallintoalueeksi). Valencian itsehallintoalue on esimerkki tällaisesta itsehallintoalueesta. Murcian itsehallintoalue on toinen esimerkki.

Maassa on myös 50 provinssia joista Alicanten provinssi on yksi. Jokainen itsehallintoalue koostuu yhdestä tai useammasta provinssista. Valencian itsehallintoalue koostuu Castellónin, Valencian ja Alicanten provinsseista.

Provinssit taasen jakaantuvat kaupunkeihin tai kuntiin. Alicanten provinssi jakaantuu 141 kaupunkiin joissa on oma Auyntamiento, eli kunnanhallitus. Esimerkkeinä Torreviejan, Orihuelan, Guardamar del Seguran, Santa Polan ja San Miguel de Salinasin kaupungit. Alicanten provinssin suurimmat kaupungit ovat Alicanten kaupunki (provinssipääkaupunki) noin 322 000 asukasta, Elche jossa noin 220 000 asukasta, Torrevieja jossa noin 92 000 asukasta, ja Orihuela jossa noin 78 000 asukasta.

Kaupunkien ja provinssien väliin mahtuu myös väljä hierarkinen käsite ”Comarca” joka tarkoittaa kaupunkien yhteenliittymää. Eräät comarcat ovat virallisesti tunnustettuja, toisilla on historialliset juuret tai niiden rajat ovat luonnollisia. Alicanten provinssissa on yhdeksän comarcaa.

Vega Baja del Seguran comarca on Alicanten provinssin eteläisin. Tähän alueeseen lasketaan 27 kaupunkia, muun muussa yllä mainitut kaupungit. Alue saa nimensä Seguran joesta joka virtaa alueen pääkaupungin, Orihuelan, läpi.

Toisin sanoen, Espanjan eri alueet ovat hyvinkin itsenäiset. Jokaisella itsehallintoalueella on oma parlamenttinsa, budjettinsa, ja itsenäiset terveydenhuolto ja koulutusjärjestelmänsä. Espanja hallinto onkin yksi Euroopan hajautuneimmista Saksan, Belgian ja Sveitsin rinnalla.

Eri alueiden itsenäisyys ja autonomisuus on Espanjalaisille tärkeä asia. Tästä esimerkkinä kaupunkien omat juhlapyhät jotka eivät välttämättä ole ollenkaan synkronisoitu naapurikuntien kanssa. Toinen mainitsemisen arvoinen esimerkki on erilaiset tiemerkinnät. MU – alkuiset tiet sijaitsevat Murcian itsehallintoalueella. CV- alkuiset tiet sijaitsevat Valencian itsehallintoalueella (Communidad Valenciana). Onhan se itsestään selvää, että se joka maksaa tien saa myös nimetä sen.

--Lähteet: Lukuisat Wikipedian aihetta käsittelevät artikkelit

Kirjoita kommentti